Xổ số Siêu Tốc 2 phút
Kqxs Ninh Bình

Vị Trí:Xổ số Siêu Tốc 2 phút > Kqxs Ninh Bình > Xổ Số Thành Phố Ngày Mùng 9 Tháng 1 Công nghệ của Samsung và các nhánh khác, công nghệ ODM Thực phẩm Hoài Thanh được chuyển lên bảng mẹ. Sự thu góp của quỹ đ

Xổ Số Thành Phố Ngày Mùng 9 Tháng 1 Công nghệ của Samsung và các nhánh khác, công nghệ ODM Thực phẩm Hoài Thanh được chuyển lên bảng mẹ. Sự thu góp của quỹ đ

Cập Nhật:2022-07-14 13:03    Lượt Xem:187

Xổ Số Thành Phố Ngày Mùng 9 Tháng 1 Công nghệ của Samsung và các nhánh khác, công nghệ ODM Thực phẩm Hoài Thanh được chuyển lên bảng mẹ. Sự thu góp của quỹ đ

Gần đây, công nghệ của Hoài Thanh lại gửi một bản báo cáo cho Sở Giao dịch Thượng Hải, nhưng lần này nó đã yêu cầu được đăng ký lên bảng chính. Theo thông báo trước, vào tháng Tư 29, công nghệ của Hoài Thanh và các nhà tài trợ của nó tự nguyện gửi tài liệu đến sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để rút đơn đăng ký vào hội đồng khoa học và phát triển mới, và Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải đã chấm dứt việc cung cấp hàng đầu và đăng ký vào hội đồng khoa học và phát triển. Dễ dàng ghi nhớ rằng trong quá trình điều tra trước đây của ban giám đốc phát triển khoa học, Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải đã đặt câu hỏi về s ự thiếu thuộc tính khoa học, khả năng phát triển công nghệ và các vấn đề khác. Nói ra, Hoài Thanh công nghệ bắt đầu từ điện thoại dịch OEM. Hiện nay chủ yếu làm việc nghiên cứu với lực nghiên cứuXổ Số Thành Phố Ngày Mùng 9 Tháng 1, s ự thiết thách sự hành và chiến dịch của học thông minh, laptop, máy tính máy tính, nhữnh giáp máy máy hay máy tíy máy máy máy máy máy hay máy máy máy tí The Smart phones, laptop, tablets and other thông minh weapons have supported the main performance of HuƯViên technology, of which smart phones still account for more half of the thu nhập. Trong s ố ba phần cứng thông minh truyền thống, tỉ lệ thương hiệu đầu rất cao, và khách hàng của công ty chủ yếu nằm ở phía dưới các hiệu đầu như Samsung, oppo, Xiomi, vivo, Amazon,Kqxs Ninh Bình Lenovo, LG, Acer, ASUS, Sony, v.v. Nó không chính xác được biết là một số tiền gây quỹ đã có thể tiến với những người khác và hoạt động thành với những người đã có thể nhật được. The larger declinin includes the use and Funny-up of Ruiz technologies Consumer Smart terminal production project from 1.974 tỷ yuan to 1 Một kiểu hoạt động của công nghệ này gồm khoảng một tỷ yuan, 59 The operating thu nhập của trung tâm công nghệ Hoài Thanh tăng lên hàng đầu, nhưng lợi nhuận lưới liên quan đến công ty mẹ và lợi nhuận lưới thu được từ công ty không phải là phụ. đã giảm theo cấp 1.6. và 38.47. Một dạng: nhờ sự tập trung cao độ của các loại điện thoại di động xuôi dòng và các loại khác trên thị trường, công nghệ của Hoài Thanh, cũng do một bộ phận ODM OEM, rất phụ thuộc vào nguồn thu nhập của khách hàng lớn. Trong mỗi khoảng thời gian trong khoảng thời gian báo cáo, 81 The grossing lợi nhuận trong kinh doanh công nghệ của Hoài Thanh, which mainly đóng vai của OEM, is not high, with 7 The Return to the Foreign investment is also a important part of the Lợi nhuận of HuƯViên. Trong mỗi khoảng thời gian trong khoảng thời gian báo cáo, thu nhập đầu tư từ đầu tư của công ty là khoảng 105 triệu yuan, 185 triệu yuan và 31.9819 triệu yuan, và lãi suất từ thay đổi giá trị hợp lý trong cùng thời gian khoảng cách khoảng cách khoảng 1.7227 triệu yuan, 209 triệu yuan và 595 triệu yuan, kế toán giá trị 242.9999999994. và 30.61. của lãi suất tổng lãi suất trong khoảng thời gian hiện tại. Sau một năm, tài chính cá voi xanh sẽ tiếp tục chú ý xem liệu công nghệ của Hoài Thanh có thể được lên bảng chính hay không. (công ty cá voi xanh xuất uxiaoThuần) [email protected] đề cao: