Xổ số Siêu Tốc 2 phút
Dự đoán Kqxs Bắc Ninh

Vị Trí:Xổ số Siêu Tốc 2 phút > Dự đoán Kqxs Bắc Ninh > Khoả Than Năm xu hướng công nghệ mạng

Khoả Than Năm xu hướng công nghệ mạng

Cập Nhật:2022-07-31 12:42    Lượt Xem:88

Khoả Than Năm xu hướng công nghệ mạng

Những nhà phân tích mạng s ẽ tiên đoán về công nghệ của năm tới. Tuy nhiên, không ai có thể dự đoán đúng về covid-19 và làm thế nào nó thay đổi được doanh nghiệp. Khi chúng ta xem xét các xu hướng của công nghệ mạng ở 2022, chúng ta có thể nhìn thấy các chủ đề chính trong vài năm qua để hiểu được kết quả của những xu hướng này khi đối mặt với dịch bệnh to àn cầu. Description Trong 209, tại đầu của đại dịch Mỹ, khu vực trọng tâm của mạng là phần mềm xác định mạng rộng (sd-wan), 5g tế bào, Wi-6, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo và tự động mạng. Công nghệ này sẽ tiếp tục trở thành khu vực tập trung ở 2022, chủ yếu là sự ưu tiên của công nghệ thực sự. Description Hãy xem những xu hướng công nghệ mạng tuyệt vời này và cách chúng định hình ngành công nghiệp. Description Dừng lại SD WAN Dễ quá. d-wan trở nên quan trọng hơn khi các công ty đóng các văn phòng và phát triển một môi trường lao động hỗn hợp hoặc một chiến lược hoàn chỉnh tại nhà (WFH). Nhiều công ty WFH đã chuyển từ tạm thời sang vĩnh viễnKhoả Than, xác định lại ranh giới mạng. Description Mạng riêng ảo là một giải pháp giữa điểm và điểm cho những công nhân ở xa. Khi rìa của mạng rộng ra cho nhà của nhân viên, nhiều công việc nhường chỗ cho sd-wan thiết bị luôn luôn online. Khi các công ty hoạt động chặt chẽ hơn, để cải thiện kinh nghiệm và an ninh của nhân viên WFH, họ đã đẩy nhanh kế hoạch di trú đến sd-wan. Description Ngũ ong Dựa trên dịch bệnh, việc di chuyển đến tế bào 5k đã thay đổi đáng kể, không chỉ vì một số âm mưu kỳ lạ cho thấy 5k đã dẫn đến đại dịch. Mặc dù các nhà kinh doanh vẫn tiếp tục khởi động 5g, nhưng rất nhiều công ty đang lên kế hoạch di chuyển đến 5g vẫn bám theo 4g/te. Cũng như những thành phố thông minh, dự án 5g của chính phủ cũng đang chịu áp lực, do chi phí chăm s óc sức khỏe bất ngờ và tăng lên gây ra bởi dịch bệnh. Description Woa, nơi mà 5g đã chiếm được một chỗ đứng vững chắc là căn nhà cố định 5g, và nó sẽ tiếp tục phát triển ở 2022 và xa hơn. Nhiều công ty văn phòng tại gia đang tìm kiếm số lượng 5k cố định như một giải pháp để tách hệ thống làm việc khỏi hệ thống nhà, và cung cấp Internet cho nhân viên văn phòng tại gia những người không có quyền truy cập băng tần. Description Wi-Fi 6 Dễ quá! Đối với nhiều doanh nghiệp đang lên kế hoạch di chuyển ở 2020 hay 2021, việc chuyển sang Wi Fi 6 luôn là một vấn đề. Việc chuyển sang làm việc từ quê nhà có tác động rất lớn đến các công ty. Nhiều văn phòng đóng cửa,Dự đoán Kqxs Bắc Ninh và những phòng còn hoạt động thường có mật độ thấp nhân viên. Description Tần suất thiết bị này là một trong những ưu điểm lớn nhất của Wi-Fi 6, nhưng nhu cầu của nó đã giảm trong môi trường kinh doanh mới. Nơi mà Wi Fi 6 phát triển và tiếp tục phát triển là trong lĩnh vực tiêu dùng, đặc biệt là làm việc từ quê nhà. Cần độ rộng băng tần cao hơn cho nhân viên tại gia có thể dễ dàng chứng minh giá trị của việc chuyển giao cho các công nghệ mới. Description Quyền lực AI Thông tin về dữ liệu mạng (AI trao quyền) của các sản phẩm lưới được tiến hành như dự kiến. Tại 2020, tập trung vào việc hỗ trợ ứng dụng thông qua AI, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và phân tích. Description Khi nơi làm việc được chia thành văn phòng và môi trường hỗn hợp, tình hình mối đe dọa an ninh đã thay đổi kịch tính. Hơn nữa, quản lý sản suất của những công nhân ở xa là một thử thách lớn hơn, và AI có thể giúp tăng cường nhân lực nhờ giám sát và phân tích. Description Dù trí tuệ nhân tạo không thể thay thế hoàn toàn con người, nhưng nó đã làm một việc rất tốt trong việc mở rộng và thích nghi với sự thay đổi của cảnh quan cơ bản. Description Tự động mạng cuối cùng, đối mặt với dịch bệnh, việc tự động mạng đóng một vai trò quan trọng. Khi nhân viên chuyển đến làm việc ở nhà, rõ ràng nó không miễn dịch với những thay đổi này. Nhiều chuyên gia IT cách xa khỏi hệ thống của chúng. Description Dễ quá! Hơn nữa, nhiều nhân viên IT nhận ra rằng họ bây giờ quản lý nhiều thiết bị vật lý hơn bao giờ hết, và dựa vào tự động hơn để bù đắp việc thay đổi dữ liệu công việc. Khi chúng ta đi vào 2022, tự động sẽ tiếp tục tăng trưởng, khi công nghệ tự động đã chứng minh giá trị của nó trong thời kỳ khó khăn này. Description Dễ quá. 2020 và 2021 sẽ mang lại năng lượng mới cho trường mạng, nhưng không nhất thiết là những ý tưởng mới. Hầu hết các công ty sử dụng ngân sách IT cho những tiến trình đột phá triệt để hơn là những sản phẩm đột phá. Đây không phải là về công nghệ mới, mà là về cách làm mới. Description Khi chúng ta vào 2022, sự sáng tạo của nó sẽ tiếp tục bị thách thức, vì nhiều thay đổi được cho là tạm thời đã trở thành bình thường mới. Chúng ta nên mong rằng những thay đổi ngày hôm nay s ẽ có tác động lâu dài trên mạng trong nhiều năm. Description Không, không. Description