Xổ số Siêu Tốc 2 phút
Dự đoán Kqxs Bắc Ninh

Vị Trí:Xổ số Siêu Tốc 2 phút > Dự đoán Kqxs Bắc Ninh > Soi Cầu Miền Bắc Ngày 12 Tháng 3 Trung Quốc Ủy Ban điều phối ngân hàng và bảo hiểm (Li Băngl) Yêu cầu ý kiến về điều chỉnh bán bảo hiểm

Soi Cầu Miền Bắc Ngày 12 Tháng 3 Trung Quốc Ủy Ban điều phối ngân hàng và bảo hiểm (Li Băngl) Yêu cầu ý kiến về điều chỉnh bán bảo hiểm

Cập Nhật:2022-07-22 09:41    Lượt Xem:68

Soi Cầu Miền Bắc Ngày 12 Tháng 3 Trung Quốc Ủy Ban điều phối ngân hàng và bảo hiểm (Li Băngl) Yêu cầu ý kiến về điều chỉnh bán bảo hiểm

Theo báo cáo tập sự, Tần Yanling Một trong số đó, những điều khoản chung làm rõ phạm vi của các biện pháp, nguyên tắc và quy định về hành vi bán bảo hiểm, cũng như những quy tắc bảo vệ an ninh công khai mà các công ty bảo hiểm và môi giới bảo hiểm phải thực hiện. Chương thứ hai, thứ ba và thứ tư chọn thủ tục bán bảo hiểm làm hàng chính, và xác định các quy định hành vi trướcSoi Cầu Miền Bắc Ngày 12 Tháng 3, trong và sau mỗi lần bán bảo hiểm. Chương II Quản lý hành vi bảo hiểm trước khi bán hàng quy định các điều kiện đào tạo bảo hiểm, quy định kinh doanh, cung cấp thông tin về sản phẩm bảo hiểm, hành vi quảng cáo bảo hiểm, cũng như chuẩn bị kỹ thuật, chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị kênh, v.v. bán bảo hiểm. Chương III quản lý hành vi trong bán bảo hiểm quy định chủ yếu bắt buộc các công ty bảo hiểm phải thông báo, giải thích, hỏi, cấm buộc phải trói buộc,Dự đoán Kqxs Bắc Ninh cấm ký kết ủy nhiệm, v.v. Bộ phận quản lý hành vi tiếp thị của bảo hiểm quy định chủ yếu yêu cầu công việc của các công ty bảo hiểm trong việc cung cấp chính sách, chuyến trở về, thông báo thông tin, quản lý tập tin và các mối liên hệ khác sau khi hợp đồng bảo hiểm kết thúc. The Chapter V đã xác định những yêu cầu quy định liên quan và xác định trách nhiệm về việc vi phạm các biện pháp. Thêm vào đó là quy định sự liên kết giữa các biện pháp và các hệ thống quy định khác, cách giải thích các biện pháp và thời gian thực thi. Theo như ghi chép của luật pháp phạt do Trung Quốc điều luật về ngân hàng và bảo hiểm ban đầu trong nửa năm, những bệnh tật kinh tế của ngành công nghiệp như lừa dối người yêu cầu phải liệt kê đơn giản hóa hóa phí và cho người yêu cầu những lợi ích khác với những gì được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, thiếu chuẩn bị hay cung cấp báo cáo, văn bản, tài liệu, tài liệu và những dữ liệu không chính xác theo đúng luật, vẫn là nguyên nhân hàng đầu của việc trừng phạt. Để đáp ứng những vấn đề này, các biện pháp quản lý bảo vệ quyền lợi và quyền lợi hợp pháp của những người bảo hiểm. Ví dụ, khi được liệt kê ở tập đoàn Quân sự, các biện pháp nội bộ trong quy định rõ ràng là các công ty bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và người môi giới bảo hiểm của họ không được ký hợp đồng bảo hiểm với người yêu cầu qua ràng buộc buộc, hệ thống thông tin hay kiểm tra mặc định trên trang web. Description